Παιχνίδια σε Scratch

Κατά την ενασχόλησή μας με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch οι μαθητές της Πέμπτης (Ε) και της Έκτης (ΣΤ) τάξης υλοποίησαν μία σειρά ασκήσεων, αυξανόμενης δυσκολίας, με τελικό σκοπό την δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού. Μετά το τέλος των ασκήσεων αυτών Περισσότερα …