Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο

    Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, βάσει της Υ.Α 217785/Δ1/18-12-2018 (ΦΕΚ 6014Β/2018  και ΦΕΚ 56Β/2019), σας ενημερώνουμε ότι τις παρακάτω Παρασκευές τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών θα παραμένουν στο σχολείο. Για τους μήνες του 2019 Σεπτέμβριος: 20 Περισσότερα …

Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης 2019 – 2020

    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019 – 2020 μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 146567/Δ5, 20-09-2019).