Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Γ τάξης

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,     σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης που κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 θα φοιτήσουν στην Δ τάξη υποχρεούνται να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Η κατάθεση Περισσότερα …