Χρήση Κινητών Τηλεφώνων & Ηλεκτρονικών Συσκευών

    Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.25/103373/Δ1 και τίτλο «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες». Στην εγκύκλιο αυτή εκτός των άλλων αναφέρεται ότι: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην Περισσότερα …

Δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

    Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 39731/Δ2/20-03-2020 του Υπουργείου Παιδείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη Περισσότερα …