Ενημέρωση για την εισαγωγή σε Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

    σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία καθώς και πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή σε αυτά.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 2184/25-05-2021, Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΦΕΚ 2147/24-05-2021, Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».