Κατανομή τμημάτων & αιθουσών διδασκαλίας 2021 – 2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

    Σας ενημερώνουμε ότι η κατανομή τμημάτων & αιθουσών διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2021 – 2022 είναι η κάτωθι:

 Τμήμα Εκπαιδευτικός  Κωδικός
Αίθουσας
Α Καραγιώργου Ελένη Α4
Β1 Μπαλατσούρα Δήμητρα Α1
Β2 Μωυσόγλου Μαρία Α2
Γ1 Μπαμπάτση Πολυξένη Α6
Γ2 Γεωργίου Λαμπρινή  Α5
Δ1 Τέτση Τιμόκλεια Β6
Δ2 Μητράκου Καλλιόπη Β5
Ε1 Κουτσούρη Ειρήνη Β3
Ε2 Σιγάλα Κασσιανή  Α7
ΣΤ1 Παπαδοπούλου Ελένη  Β4
ΣΤ2 Μαντουβάλου Βασιλική Β7
ΣΤ3 Τόκα Γαρυφαλιά Β8

 

Επεξήγηση Κωδικού Αίθουσας

    Ο κωδικός κάθε αίθουσας αποτελείται από ένα γράμμα και έναν αριθμό. Το γράμμα υποδηλώνει τον όροφο και ο αριθμός την αίθουσα του ορόφου.

    Για τις τάξεις του ισογείου το γράμμα είναι το Α και ο αριθμός υποδηλώνει την αίθουσα. Παράδειγμα: Η αίθουσα με κωδικό Α1 είναι η πρώτη αίθουσα του Ισογείου (αριστερά όπως αντικρίζουμε το κτήριο του σχολείου). Η επόμενη είναι η Α2 κ.ο.κ.

    Για τις τάξεις του 1ου ορόφου το γράμμα είναι το Β και ο αριθμός υποδηλώνει την αίθουσα. Παράδειγμα: Η αίθουσα με κωδικό Β3 είναι η πρώτη αίθουσα του 1ου ορόφου μετά τις σκάλες. Η επόμενη είναι η Β4 κ.ο.κ.

    Προσοχή: Οι τάξεις του 1ου ορόφου ξεκινούν από τον κωδικό τάξης Β3.