Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” 2021 – 2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

    σας ενημερώνουμε η Σχολική μας Μονάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το Σχολικό έτος 2021 – 2022 (ΦΕΚ 4692/11-10-2021). Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/10/2021 να έχουν συμπληρώσει και επιστρέψει στο σχολείο τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

    Δείτε & κατεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

     Όσοι/ες μαθητές/τριες απουσιάζουν, η παράδοση της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 11.00 με την προϋπόθεση ότι η έντυπη μορφή της θα παραδοθεί στην εκπαιδευτικό της τάξης κατά την επάνοδο του/της μαθητή/τριας. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνουν δεκτές λόγω του αυστηρού χρονικού πλαισίου στο οποίο πρέπει να υποβληθούν.

Το πρόγραμμα διατροφής των Σχολικών Γευμάτων για το σχολικό έτος 2021-22 είναι το εξής:

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση