Κανονισμός

regulation

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Α’. Άφιξη – Αναχώρηση μαθητών
Β’. Προσευχή – Έπαρση σημαίας – Εκκλησιασμός
Γ’. Διάλειμμα
Δ’. Στη διάρκεια του μαθήματος
Ε’. Εκπαιδευτικοί
ΣΤ’. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων
Ζ’. Επικοινωνία
Η’. Φοίτηση – Απουσία

Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Εισαγωγή

    Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την ισχύουσα νομοθεσία.  Σκοπός του είναι η  αποδοτική συνεργασία των μερών της σχολικής κοινότητας και η  εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.


Α’. Άφιξη – Αναχώρηση μαθητών

    Η προσέλευση των μαθητών γίνεται 5΄- 10΄, πριν το χτύπημα του κουδουνιού στις 8:00΄ π.μ. έως τις 8:10΄ π.μ. Οι μαθητές εισέρχονται στην αυλή όπου παραλαμβάνονται από τους εφημερεύοντες στην εξώπορτα. Σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης κάποιου μαθητή, αυτός έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του στη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος (9:40΄ ? 10:00΄).

    Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις – όπως λόγοι υγείας ? και μετά από  συνεννόηση των γονέων με το Σχολείο μπορεί κάποιος μαθητής να προσέλθει στο σχολείο σε διαφορετική ώρα από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

  • Πρωινό πρόγραμμα:  13:15΄
  • Ολοήμερο πρόγραμμα: 15:00΄ και 16:00΄

    Οι γονείς και οι κηδεμόνες προσέρχονται εγκαίρως  στο σχολείο και αναμένουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην έξοδο του σχολείου, τους οποίους παραλαμβάνουν από την/τον εκπαιδευτικό της τάξης και τους εφημερεύοντες. Οι μαθητές αποχωρούν μόνοι τους με ευθύνη των γονέων τους.

    Οι μαθητές δεν φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη πρόωρης αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.


Β’. Προσευχή – Έπαρση σημαίας – Εκκλησιασμός

    Στις 8:10΄ π. μ.  χτυπάει το κουδούνι και οι μαθητές με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών συντάσσονται κατά τμήμα  στις προκαθορισμένες θέσεις τους και προσεύχονται μαζί με τους δασκάλους και τις δασκάλες τους. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι  αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή άθρησκοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα τους  στο χώρο της συγκέντρωσης, χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή.

    Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την έπαρση της σημαίας.

    Εκκλησιασμός προβλέπεται κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, των Τριών Ιεραρχών και του Πάσχα.


Γ΄. Διάλειμμα

    Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες  βρίσκονται στο προαύλιο. Συγκεκριμένα,  η Α΄ τάξη στον εξώστη μπροστά από τις αίθουσες διδασκαλίας του ισογείου και οι τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄  στο γήπεδο του μπάσκετ.  Σε περίπτωση βροχής παραμένουν στους χώρους που υποδεικνύουν οι εφημερεύοντες.

    Με την καθοδήγηση και την επίβλεψη των εφημερευόντων παίζουν προσέχοντας να μη θέτουν τον εαυτό τους ή τους συμμαθητές τους  σε κίνδυνο και  εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής.

    Φροντίζουν ώστε το προαύλιο και οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου να παραμένουν καθαροί.

    Παράλληλα, φροντίζουν να μην προκαλούνται υλικές φθορές στη σχολική περιουσία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των ζημιών είναι οι γονείς τους.

    Για οποιοδήποτε  πρόβλημα  προκύψει ενημερώνουν  άμεσα τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους παιδαγωγικά ενδεδειγμένους τρόπους  επιχειρούν να δώσουν λύση.


Δ΄. Στη διάρκεια του μαθήματος

    Οι κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς που ισχύσουν σε κάθε τάξη καθορίζονται από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος σε συνεργασία με τους μαθητές, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και ισχύουν για όλους.


Ε΄. Εκπαιδευτικοί

    Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν, ώστε να καλλιεργείται και να εμπεδώνεται  ήρεμο, ευχάριστο, δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα μέσα στο σχολείο.

    Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της ίδιας τάξης  συνεργάζονται σε θέματα προγραμματισμού του διδακτικού έργου, δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού,  σχεδιασμού και υλοποίησης  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Επίσης, ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων για οποιοδήποτε σημαντικό ζήτημα αφορά στην τάξη τους.

    Οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν μια έντιμη παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές τους, η οποία σημαίνει: (α) Σεβασμό στην προσωπικότητα,  στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και
(β) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας.

    Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.


ΣΤ΄. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

    Το  σχολείο ενημερώνει γραπτώς τους γονείς για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός επηρεάζει το ωράριο λειτουργίας του σχολείου, το πρόγραμμα  μαθημάτων και γενικότερα τη ρουτίνα της σχολικής ζωής. Οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο στην περίπτωση που έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας τους και τα τηλέφωνά τους.

    Οι γονείς διαβάζουν προσεκτικά όλες τις  ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

    Οι εκπαιδευτικοί  κρατούν στο σχολείο τα βιβλία που κρίνουν ότι δεν είναι απαραίτητα για τη μελέτη των μαθητών στο σπίτι. Οι γονείς μεριμνούν ώστε καθημερινά οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν στη σάκα τους μόνο τα απαραίτητα  τετράδια και βιβλία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι,  μειώνεται το βάρος της και προφυλάσσεται η υγεία των παιδιών.

    Οι γονείς ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης για θέματα που αφορούν στην σωματική υγεία και την ψυχοσυναισθηματική  κατάσταση των μαθητών.  Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν απόλυτη εχεμύθεια για το σύνολο των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που έρχονται σε γνώση τους,  στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της συνεργασίας τους με τους γονείς.

    Οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν έχουν το δικαίωμα να νουθετούν, να επιπλήττουν  ή πολύ περισσότερο να τιμωρούν  μαθητή, που δεν ανήκει στην οικογένειά τους στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει ανάμεσα σε μαθητές  ενημερώνεται ο/η εκπαιδευτικός  της τάξης και  η Διεύθυνση του σχολείου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να διευθετήσουν το ζήτημα.

    Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το σχολείο και ενημερώνουν σχετικά τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.  Αν η απουσία υπερβεί τις δύο ημέρες,  ο/η εκπαιδευτικός της τάξης  επικοινωνεί με την οικογένεια του μαθητή,  για να ενημερωθεί για τους λόγους της απουσίας του. Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ετοιμάζει ενημερωτικό σημείωμα με την ύλη που διδάχθηκε τις ημέρες απουσίας κάθε μαθητή, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των γονέων του.

    Οι γονείς και οι κηδεμόνες  μεριμνούν,  ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μη  φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα  καθώς και κινητά τηλέφωνα.

    Οι  γονείς και οι κηδεμόνες όταν τα παιδιά τους είναι άρρωστα τα κρατούν στο σπίτι. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αν διαπιστώσουν ότι κάποιος μαθητής που βρίσκεται στο σχολείο είναι άρρωστος ειδοποιούν τηλεφωνικώς τους γονείς του για να τους ενημερώσουν.

    Οι γονείς φροντίζουν, με τακτικούς ελέγχους, ώστε τα παιδιά τους  να μην έχουν ψείρες. Εξάλλου,  οι εκπαιδευτικοί στην περίπτωση που πέσει στην αντίληψή τους κάποιο σχετικό  κρούσμα ενημερώνουν διακριτικά τους γονείς του παιδιού και παράλληλα υπενθυμίζουν στο σύνολο των γονέων την ανάγκη για συνεχή έλεγχο.


Ζ΄. Επικοινωνία

    Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο:
(α) για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες παιδαγωγικές – ενημερωτικές συναντήσεις με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, οι οποίες πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα,
(β) για να παραλάβουν τους τίτλους προόδου και τον τίτλο σπουδών,
(γ) όταν κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να ενημερωθούν και να συζητήσουν κάποιο ζήτημα που τους αφορά,
(δ) όταν επιθυμούν να συζητήσουν κάποιο θέμα που τους απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών τους σχολείο, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.


Η΄. Φοίτηση – Απουσία

    Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, είτε στο πρωινό, είτε στο ολοήμερο πρόγραμμα. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος όπως ασθένεια ή έκτακτο οικογενειακό γεγονός.

    Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας μαθητή λόγω ασθένειας, οι γονείς του ενημερώνουν το Σχολείο εγκαίρως. Με την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο οι γονείς του προσκομίζουν στη Διεύθυνση σχετικό ιατρικό σημείωμα από ιατρό ή νοσοκομείο.

    Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στη Διεύθυνση περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν συχνά και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από το σχολείο, ώστε να  διερευνηθούν  οι λόγοι της απουσίας  τους και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.


Πειραιάς, 2016