Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ώρες Διάρκεια Περιγραφή
08.00 – 08.15 15′ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09.40 85′ 1η Διδακτική περίοδος
09.40 – 10.00 20′ Διάλειμμα
10.00 – 11.30 90′ 2η Διδακτική περίοδος
11.30 – 11.45 15′ Διάλειμμα
11.45 – 12.25 40′ 5η Διδακτική ώρα
12.25 – 12.35 10′ Διάλειμμα
12.35 – 13.15 40′ 6η Διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13.15 – 13.20 5′ Μετάβαση μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα σίτισης
13.20 – 14.00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
14.00 – 14.15 15′ Διάλειμμα
14.15 – 15.00 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη – Προετοιμασία
15.00 – 15.15 15′ Διάλειμμα
15.15 – 16.00 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
Λήξη Ολοήμερου προγράμματος

 

Πηγή: ΦΕΚ 109/01-08-2017, τεύχος Α