Υποδομή

Προαύλιος χώρος

 

Αίθουσα εκδηλώσεων

 

Εργαστήριο Πληροφορικής