Χρήσιμα έγγραφα

 


*Για να ανοίξετε έγγραφα μορφής .doc πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο το κατάλληλο πρόγραμμα, όπως το εμπορικό Microsoft Word ή το ελεύθερο LibreOffice Writer.
**Για να ανοίξετε έγγραφα μορφής .pdf πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο το κατάλληλο πρόγραμμα, όπως το δωρεάν Adobe Acrobat Reader.